Kihon

De term Kihon staat eigenlijk voor het trainen van de verschillende Karate technieken. De nadruk wordt hierbij gelegd op het strak en gecontroleerd uitvoeren van deze technieken. (controle van stand voeten – benen – handen – lichaam)

Meestal worden deze technieken op tel uitgevoerd en worden deze vooraf uitgelegd door de leraar. De Kihon training vormt eigenlijk de basis van de Karate training. 

De technieken kunnen bestaan uit afweer – stoot – slag of traptechnieken die op verschillenede hoogte uitgevoerd worden zoals Jodan (Hoofd) Chudan (borst/buik) en Gedan (onder de gordel).

 

Kihon Nederlands:   https://nl.wikipedia.org/wiki/Kihon

 

Afweertechnieken

Gedan Barai (afweer van lage aanval b.v. op het kruis )

 

Age uke (afweer van hoge aanval b.v. op het hoofd)

 

Soto-uke (afweer van aanval op het middenrif)

 

Uchi Uke (afweer van aanval op het middenrif)

 

Shuto Uke (afweer met open hand)

 

Kakiwake-uke (wig afweer voor een tegenstander die je vast wil grijpen)

 

Morote-uke (Verstevigde afweer )

Juji-uke (hoge of lage afweer met gekruisde armen op pols hoogte)

 

Stoot technieken

Tsuki Waza

 

Choku Tsuki   (Rechtstreekse stoot uit stand)

 

Oi Tsuki (vorderende stoot)

 

Gyaku Tsuki (tegengestelde stoot) (In dit filmpje voorafgegaan door Gedan Barai)

 

Kizame Tsuki Gyaku Tsuki (rechtstreekse stoot gevolgd door tegengestelde stoot)

 

Slag technieken

Uraken-uchi (Horizontale of vertikale slag  met eleboog als draaipunt)

Shuto-uchi (circelvormige slag met de handkant van binnen naar buiten of van buiten naar binnen, gesloten vingers)

Tate-empi-uchi  (aanval met de eleboog van onder naar boven )

Yoko-empi-uchi  (zijdelingse aanval met de eleboog)

Ushiro-empi-uchi (Achterwaartse aanval met eleboog)

Mawashi-empi-uchi (circelvormZige aanval met eleboog)

Trap technieken

Mae-geri (voorwaartse trap)

 

Yoko-geri-kekomi (zijwaartse stotende trap met heupinzet)

Yoko-geri-keage (zijwaartse slaande trap met knie als draaipunt)

Ushiro-geri (achterwaartse stotende trap met hiel)

Ura-mawashi-geri (achterwaartse draaiende trap)

Mawashi-geri (circelvormige trapmet bal van de voet)

Mikazuki-geri (zwaaiende voorwaartse trap met zool van de voet)

Fumikomi (stotende trap naar de grond)

Fumikiri (Stotende trap naar onderbeen van tegenstander)

Mea-tobi-geri (voorwaartse trap met sprong)

Yoko-tobi-geri (zijwaartse trap met sprong)